Diagram Of Arora
<diagram>
 
  <component id="Arora">
 
    <!-- tasks of Arora -->
    <task>obsługa zakładek</task>
    <task>przechowywanie Cookies</task>
    <task>obsługa nieprawidłowych certyfikatów SSL</task>
    <task>dodatkowe ustawienia użytkownika</task>
 
    <!-- classes of Arora -->
    <class id="AroraGUI" ref="QWidget"/>
    <class id="WebView" ref="QWebView">
      <uses ref="WebPage"/>
      <uses ref="AroraGUI"/>
    </class>
    <class id="WebPage" ref="QWebPage">
      <uses ref="NetworkAccessManager"/>
    </class>
    <class id="NetworkAccessManager" ref="QNetworkAccessManager"/>
  </component>
 
  <component id="QtWebKit">
 
    <!-- dependencies of QtWebKit -->
    <uses ref="WebKit"/>
 
    <!-- classes of QtWebKit -->
    <class id="QWebView" ref="QWidget">
      <uses ref="QWebPage"/>
    </class>
    <class id="QWebPage">
      <uses ref="QNetworkAccessManager"/>
    </class>
 
  </component>
 
  <component id="QtGui">
 
    <!-- tasks of QtGui -->
    <task>obsługa ekranu</task>
    <task>obsługa urządzeń wejścia</task>
 
    <!-- classes of QtGui -->
    <class id="QWidget"/>
 
  </component>
 
  <component id="QtNetwork">
 
    <!-- tasks of QtNetwork -->
    <task>obsługa sieci</task>
 
    <!-- classes of QtNetwork -->
    <class id="QNetworkAccessManager"/>
 
  </component>
 
  <component id="WebKit">
 
    <!-- tasks of WebKit -->
    <task>renderowanie dokumentów HTML</task>
    <task>wykonywanie skryptów JavaScript</task>
 
  </component>
 
</diagram>
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License