Inea Mistrzowie

08 Jun 2015 13:21

Jak pewnie wiecie, Lech, którego stadion sponsoruje Inea zdobył tytuł mistrza Polski w piłkę kopaną.

Ale Inea to nie tylko mistrzowie w piłkę, również mistrzowie czytania ze zrozumieniem.

Oto moja komunikacja z nimi. Muszę przyznać, że byłem nieco wkurzony podniesieniem ceny Internetu i zwalanie tego na klientów ("odpowiadając na zapotrzebowanie klientów na szybszy Internet podnieśliśmy jego prędkość do 100 Mbit/s, ale żeby zrównoważyć poniesione koszty podnieśliśmy też jego cenę o 5 złotych na miesiąc"):

Dzień dobry,

Od kilku dni obserwujemy niepokojąco wolno działający Internet. Dzisiaj postawiłem przetestować prędkość korzystając z narzędzi typu speedtest.pl oraz http://speedtest.inea.pl/ i uzyskane wyniki oscylowały w granicach 20-50 Mbit/s. Testy przerowadziłem w odpowiednich warunkach (połączenie po kablu, nieobciążony komputer, brak innych korzystających z Internetu urządzeń). Ściąganie testowego 1GB pliku z serwerów Inea trwało ponad 3 minuty:

user@debian:~$ curl http://speedtest.inea.pl/1GB.test > /dev/null
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1024M 100 1024M 0 0 5610k 0 0:03:06 0:03:06 ::— 5573k

Jak widać raportowana prędkość to 5.6*8 ~ 50 Mbit/s. Ściąganie testowego pliku 10 MB z "zewnątrz" sieci Inea:

user@debian:~$ curl http://lastlook.pl/~quake/test10mb.html > /dev/null
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
100 9.9M 100 9.9M 0 0 2262k 0 0:00:04 0:00:04 ::— 2262k

Prędkość jeszcze gorsza: około 20 Mbit/s. Proszę o poprawienie przepustowości do zgodnej z umową (100 Mbit/s).

Dziękuję, Piotr Gabryjeluk

Odpowiedź Inei:

Dotyczy: problemy techniczne
Reklamacja została rozpatrzona przez: Dział Korespondencji i Reklamacji
Podstawa prawna rozstrzygnięcia: § 25 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Rozstrzygnięcie reklamacji: odmowa

Szanowny Panie,
działając w imieniu INEA S.A. (dalej „Dostawca usług”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211, adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo; niniejszym, na podstawie art. 106 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243 – „Ustawa”) w odpowiedzi na reklamację złożoną w dniu 19 marca 2015 roku chciałabym opisać wynik postępowania reklamacyjnego w przedstawionej sprawie.

W odpowiedzi na Pana uwagi dotyczące problemów technicznych z działaniem usługi dostępu do sieci Internet uprzejmie informuję, że przeprowadzona diagnostyka nie wykazała występowania u Pana opisanych problemów z działaniem łącza. Opisane nieprawidłowości wskazują na nieprawidłową konfigurację Państwa sieci wi-fi. Jednocześnie w przypadku połączenia bezprzewodowego Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych § 12 ust. 3 określa, iż jakość oraz prędkość transmisji danych jest zależna od licznych czynników zewnętrznych niezależnych od Dostawcy Usług (maksymalna prędkość obsługiwana przez terminal abonencki, obciążenie sieci etc.). Ponadto, sygnał doprowadzony do Państwa lokalu jest prawidłowy, a opisane nieprawidłowości są charakterystyczne dla zewnętrznych zakłóceń sieci wi-fi. Modem oferowany przez Dostawcę usług oferuje możliwość właściwej konfiguracji Państwa sieci bezprzewodowej, tak, aby zminimalizować wpływ zakłóceń zewnętrznych na parametry działania sieci bezprzewodowej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, nie odnajduje podstaw do uznania wniesionej reklamacji, którą tym samym należy uznać za niezasadną i udzielić odpowiedzi odmownej.

Ufam, iż udzielona odpowiedź spotka się z Pana uznaniem, a nasza dalsza współpraca będzie przebiegała pomyślnie dla obu Stron.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Marczak
Specjalista ds. Korespondencji

Trochę się zdziwiłem, że piszą o konfiguracji wi-fi jeśli wyraźnie zaznaczyłem, że piszę o problemach na kablu, więc pociągnąłem temat:

Dzień dobry,

Dlaczego w odpowiedzi na moją reklamację, sugerują Państwo, że problem był związany z nieprawidłową konfiguracją sieci wi-fi, jeśli w treści reklamacji wyraźnie napisałem, że:

"Testy przerowadziłem w odpowiednich warunkach (połączenie po kablu, nieobciążony komputer, brak innych korzystających z Internetu urządzeń)."

Czy mam rozumieć, że nikt nie przeczytał nawet treści reklamacji?

Dziękuję,
Piotr Gabryjeluk

Na to oni:

Dotyczy: problemy techniczne

Reklamacja została rozpatrzona przez: Dział Korespondencji i Reklamacji

Podstawa prawna rozstrzygnięcia: § 25 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

Rozstrzygnięcie reklamacji: odmowa

Szanowny Panie,

działając w imieniu INEA S.A. (dalej „Dostawca usług”) z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211, adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo; niniejszym, na podstawie art. 106 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243 – „Ustawa”) w odpowiedzi na reklamację złożoną w dniu 13 kwietnia 2015 roku chciałabym opisać wynik postępowania reklamacyjnego w przedstawionej sprawie.

Odnosząc się do zgłoszonych przez Pana uwag uprzejmie informuję, że szczegółowa odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na reklamację z dnia 30 marca 2015 roku numer 0235176. Wskazuję, iż Dostawca usług nie będzie się ponownie odnosił do poruszanych przez Pana kwestii, oraz stanowisko Dostawcy usług we wniesionej sprawie pozostaje niezmienione.

Jednocześnie informuję, że przeprowadzona diagnostyka nie wykazała występowania u Pana opisanych problemów z działaniem łącza jak i opisane nieprawidłowości wskazują na nieprawidłową konfigurację Państwa sieci wi-fi.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, nie odnajduje podstaw do uznania wniesionej reklamacji, którą tym samym należy uznać za niezasadną i udzielić odpowiedzi odmownej.

Jednakże, jeżeli opisywane przez Pana nieprawidłowości nadal występują, uprzejmie proszę o kontakt poprzez Infolinie Dostawy usług, a Pana sprawa zostanie ponownie rozpatrzona.

Ufam, iż udzielona odpowiedź spotka się z Pana uznaniem, a nasza dalsza współpraca będzie przebiegała pomyślnie dla obu Stron.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Marczak

Specjalista ds. Korespondencji

Dużo (za dużo?) pustych słów. Zero konkretów, a zatem ja:

Dzień dobry!

Informuję, że nie w obecnej chwili problemy z usługą nie występują.

Czy mają Państwo coś na przeciwko, żebym opublikował naszą korespondencję (tj. oryginalną reklamację, następnie Waszą odpowiedź, potem moje pytanie o to, czy ktokolwiek przeczytał treść oryginalnej reklamacji, a potem niniejszą odpowiedź), na moim blogu?

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, proszę o informację z informacją dlaczego.

Dziękuję,
Piotr Gabryjeluk

Odpowiedzi (w przewidzianym na odpowiedź czasie 14 dni) brak, a zatem notka na blogu jest!

Comments: 0

Svn2github problems (May update)

24 May 2015 16:23

UPDATE2: The service is now resumed.

UPDATE: The server is now replicated with no data loss. RAID is still recovering though (copying data from one disk to another), so to not overwhelm the whole system I'll re-enable svn2github syncing only after that is done.

After migrating svn2github.com (and several other services) to a new server everything was going smoothly for a month or two, until recently I received an alert regarding RAID degradation.

One of the disk in the RAID failed (reading /dev/sda just fails) and in order to prevent the other disk from failing I disabled any write operation (read: updates) for the svn2github-controlled repos.

A new server is on the way, but unfortunately, due to the weekend, it will be back only on Monday. Once the data is migrated I'll re-start updating the repos again.

Expect an update on this on Tuesday :-)

Comments: 7

Svn2github problems

12 Dec 2014 18:31

I'm the one behind the svn2github.com service. The service was started a few years ago to help me and my team start a PHP project that we wanted to host in Git. The PHP libraries we wanted to use were hosted in Subversion. Given the Composer was not too popular we decided to put the links to the libs into the repo using git submodules.

Given how basic the git-svn is, and how easy it is to have a Git repo in GitHub, we thought, hey, there must be an automatic mirroring tool to clone publicly available SVN repos to GitHub. The service would be probably called svn2github.com.

Such service was not there and we struggled looking for one, but again, since this was so easy to set up, I decided that I can do it myself! So I did.

Svn2github.com operated with only minor administration from my side, but at some point I realized there are over 500 repos mirrored by it, which was fine.

But recently the server svn2github is hosted on started to experience some problems, mostly with I/O throughput and I connected them directly to the operation of the svn2github processes.

Basically with so many repositories stored at the disk, the periodical task to do just git svn rebase and git push if there were any changes might be challenging due to just the number of IO operations needed to accomplish this. Also at some point the (most important) data just stops fitting in cache and the disk IO needs to be requested each time an FS operation is needed.

The problem became apparent to me, because of the other services that I run on the same hardware, mainly the database. It started to be terribly slow meaning all the other apps would take forever to do even a basic task.

I needed to suspend the svn2github operation to let the more important services continue to run, but I planned to bring this useful service back to life. As often in such cases I want to add more features while doing that and make the updates more clever, so they don't consume so much server "life" as they were.

The first step though is restarting svn2github, which means you can now add more SVN repos to be mirrored to GitHub and the repos will be synchronized with one small exception. Any repository that contains more than 2000 files (including the .git files) will not be automatically updated.

I'll update the GitHub descriptions of those "paused" mirrors and if you want them to be "resumed", I'll ask you to contact me and let me know. This way the service will continue to work for the small repos (which are the majority), which don't cause so much trouble for the machine, while the big repos would be only updated when requested (I assume most of them were needed "once" and now no-one really needs them in place).

Happy SVN mirroring! See you on svn2github.com!

UPDATE: Some svn2github stats

To give a notion of scale this project is at here are some stats:

Repositories with less than 2000 files each (including the .git files):

Number of them: 482
Total size of them on disk: 19G
Total number of files on disk: 954321
The biggest one: 635M (DevIL)
The smallest one: just 208k (aszip)

Repositiories with over 2000 files in each:

Number of them: 231
The total size: 308G (took 133m58.527s to compute that)
The biggest one: 42G (testingazuan)

Comments: 14

Working around a buggy sound card

02 Dec 2014 23:34

I found the laptop I bought recently has a weird thing with its soundcard. It plays music OK, it also allows you to change the mixer levels, nothing special, but when you try changing mixer setting while the music is playing the music starts getting choppy and the process handling the mixer tend to freeze. Also you cannot pause the music, sometimes it repeats the same sample over and over and it gets very annoying.

My approach to this issue was to use PulseAudio software mixer capabilities, so the hardware mixer is never adjusted (other than for the initial setup).

Step 1. Getting PulseAudio to use the software mixer

I found no good documentation on this other than PulseAudio uses paths to convert the desired volume to the hardware mixer settings and if it lacks the ability to do so it would turn the volume up/down using software. Reading between the lines I realized if I remove the paths I will get what I want. Just do this and restart pulseaudio and you'll have PulseAudio doing all the mixing in software:

sudo mv /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/paths.bak

Verifying it works

Open two terminal windows. In each of them open alsamixer. Both should display very simple controls and say Card: PulseAudio. Use F6 to switch to the real card in one of the windows. Usually the cards have plethora of controls, so should yours.

Now change the output volume in the alsamixer still saying "Card: PulseAudio". If the volume reported by the other alsamixer does not change, it works as expected!

If you now rename the paths directory back and restart the pulseaudio process, updating the PulseAudio volume should update the real device volume as well.

Step 2. Integrating this with XFCE (or other DE)

The way xfce4 handles the volume is two-fold:

  • There's a xfce4-volumed daemon. It only controls the key bindings. It binds volume up, volume down and mute keys to control the real device controls
  • There's a panel applet called "Audio Mixer" that shows the current volume level and lets you change the volume as well.

Both component are optional and both seem to not work with PulseAudio (even through PulseAudio ALSA emulation which tricks alsamixer for instance).

We're going to overcome this problem by replacing these components with two other programs.

pa-applet

pa-applet will replace the "Audio Mixer" applet. The difference is the pa-applet docks to the systray, so is not XFCE-specific. The downside is we don't have control over the specific position of the icon, all we know is it will appear in the systray (so don't forget to have the systray applet added to the panel).

In order to install this software you need to clone the source, and run ./autogen.sh, ./configure, make, sudo make install. You will get information about deps missing, for instance:

configure: error: Package requirements (glib-2.0) were not met:

No package 'glib-2.0' found

You need to find the proper *-dev package for each unmet dependency (for this one it will be libglib2.0-dev).

I came across one additional problem. The software seems not updated after some GTK+ 3 updates and it uses a deprecated function. Because the code is configured in a way that every warning stops the compilation, it wouldn't let you compile the code unless you open the src/Makefile file and then find and remove the -Werror flag from it.

xfce4-volumed-pulse

This part will take care of binding the media keys to the pulse audio controls (rather than to the sound card controls).

You need to download the tar package, untar it, ./configure, make, sudo make install. It also requires quite a few libs to be installed, but I didn't found any issues when compiling.

Hooking this up together

Since I didn't need the original xfce4-volume anymore I decided to remove it:

apt-get remove xfce4-volumed

But because XFCE will try to launch this anyway on each start, I decided to take advantage of it and replace it with a script:

#!/bin/bash

/usr/local/bin/xfce4-volumed-pulse
/usr/local/bin/pa-applet

Add the executable bit, restart the laptop and all should be working correctly at this moment.

Setting the hw mixer controls

Since PulseAudio won't update the hw controls after you follow up this little howto, it's quite important to set all the important channels to 100% (or other number up to your taste). The way to update the hw controls was described before.

Open the terminal, type alsamixer and hit F6. This will give the list of ALSA devices besides the PulseAudio emulation, your real sound cards should display as well. Choose the right one and you should be given access to tweak the real card controls.

Note if you removed the PulseAudio paths, the PulseAudio controls wouldn't update when you tweak the hw controls.

Comments: 0

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License