Do Poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich

29 Apr 2014 17:12

Dzień dobry,

chciałbym zgłosić zastrzeżenie dotyczące oznakowania skrzyżowania ul. Palacza z ul. Arciszewskiego.

Jadąc ul. Palacza od północnego zachodu i chcąc skręcić w prawo w ul. Arciszewskiego napotykamy na sygnalizację świetlną ze światłami kierunkowymi. Mając światło zielone kierunkowe spodziewamy się bezkolizyjnego przejazdu, natomiast równocześnie światło zielone mają pojazdy jadące ul. Palacza z południowego-wschodu (również Ci skręcający w lewo w tę samą stronę co my).

Oznakowanie poziome jest również niejasne. Mamy niby to kawałek pasa umożliwiającego włączenie się do ruchu (zmieniając pas musielibyśmy jednak ustąpić tym skręcającym w lewo, pomimo, że mieliśmy mieć bezkolizyjny przejazd). Pas ten jednak jest tak wąski i krótki, że w praktyce nie posiada żadnej funkcji.

Proszę o wyjaśnienie kto w wymienionej sytuacji ma pierwszeństwo oraz o ujednolicenie znaków, tak, aby usunąć niejednoznaczność.

Dziękuję,

Piotr Gabryjeluk

Comments: 1

Cups And Easy Printer Sharing

22 Apr 2014 20:53

Today I decided I want to share an USB printer via CUPS. This has always been fun and easy thing to do.

After spending some time figuring out why this doesn't work out of the box, I learned most of the tutorials are not right about one thing. They claim to share the network in the same (sub)network you don't need any special configuration on the client. That's wrong. You need to install cups-browsed package on the client:

sudo apt-get install cups-browsed

Then you just wait 30 seconds and you're remote printers should appear in http://localhost:631/printers

If you want to print from a different network (or your stupid router doesn't bridge Wifi and Ethernet networks) you may need to add a line like that:

BrowsePoll server-name

to the /etc/cups/cups-browsed.conf file.

An update: actually BrowsePoll server-name doesn't seem to work. I needed to replace the server name with the server IP address.

Comments: 0

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License